CyberMocn@Szkoła

Spotkanie inauguracyjne! Zapraszamy do oglądania!

O programie

CyberMocn@Szkoła to program skierowany do nauczycieli, mający wpierać ich w codziennym wykonywaniu obowiązków zawodowych. Proponowane rozwiązania zostały zaprojektowane w ten sposób, by mogły być wykorzystane również po zakończeniu pandemii i po powrocie nauki do szkół stacjonarnych.
Czas pandemii wywrócił do góry nogami znany nam dotąd porządek nauczania w szkołach. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie stanęli przed wieloma wyzwaniami związanymi z edukacją zdalną i hybrydową. To był skok na bardzo głęboką wodę, w wielu sytuacjach bez właściwego wsparcia. Nauczycielom zabrakło narzędzi technologicznych i metodycznych do realizacji codziennych zadań w nieznanym dotąd formacie.Natomiast konieczność codziennego wykorzystywania sprzętu komputerowego przez dzieci i młodzież podczas lekcji online, a co za tym idzie, jeszcze częstsze przebywanie młodych ludzi w świecie wirtualnym – ujawniło wiele zagrożeń, na które nie byliśmy przygotowani.
O programie CyberMocn@Szkoła
W odpowiedzi na zdiagnozowane obszary przygotowaliśmy program skierowany do nauczycieli, mający na celu wspieranie ich w codziennym wykonywaniu obowiązków zawodowych. Co ważne, proponowane rozwiązania zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły być stosowane również po zakończeniu pandemii i po tym, jak nauczanie na dobre powróci do szkół.

Program wystartował w październiku 2020 roku. Rekrutacja do niego zamknęła się w pierwszych 24 godzinach. Fundacja otrzymała ponad pół tysiąca zgłoszeń i rozszerzyła zakładaną pulę „adresatów” projektu do niemal 600 uczestników.

W 2020 roku odbyły się dwa wykłady otwarte z liczbą słuchaczy sięgającą niemal 2 tys. osób oraz dwa spotkania warsztatowe dla 13 grup nauczycieli.
Pierwsza edycja projektu wystartowała w październiku 2020 roku. Wzięło w niej udział prawie 600 uczestników, odbyły się 2 otwarte wykłady z liczbą widzów sięgającą niemal 2 tysięcy oraz 2 spotkania warsztatowe dla 13 grup nauczycieli.

Organizatorzy

Organizatorem i pomysłodawcą projektu jest Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga. Pierwsza edycja projektu CyberMocn@Szkoła odbyła się we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości oraz szkołą języka angielskiego Early Stage.
Organizatorem i pomysłodawcą projektu jest Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, powstała w 125. rocznicę założenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. Realizuje misję swojego Fundatora w zakresie edukacji finansowej i cyfrowej, a także dziedzictwa kulturowego. Fundacja prowadzi też jeden z największych w Polsce programów wolontariatu pracowniczego, w który rocznie angażuje się kilka tysięcy pracowników Citi w Polsce.

Pierwsza edycja projektu CyberMocn@Szkoła odbyła się we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości oraz szkołą języka angielskiego Early Stage.
Więcej

Materiały

Poradnik wychow@wcy


Innowacyjny podręcznik ze scenariuszami lekcji, do wykorzystania w prowadzeniu zajęć zdalnych, hybrydowych i stacjonarnych. „Poradnik wychow@wcy”, stworzony przez nauczycieli, dla nauczycieli!

Poradnik wychow@wcy


Innowacyjny podręcznik ze scenariuszami lekcji, do wykorzystania w prowadzeniu zajęć zdalnych, hybrydowych i stacjonarnych. „Poradnik wychow@wcy”, stworzony przez nauczycieli, dla nauczycieli!
Pobierz
„Chcemy wierzyć, że nawet tak graniczne doświadczenia, jak pandemia, z których negatywnymi skutkami przyjdzie nam się jeszcze długo mierzyć, można przekuć w coś dobrego. Z taką intencją powstała ta publikacja. To efekt naszych rozmów z wieloma nauczycielami - uczestnikami naszego programu „CyberMocn@Szkoła”. Celem tego programu jest wsparcie nauczycieli w nauczaniu online, jak również poszerzenie ich wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w internecie oraz cyberzagrożeń, a wreszcie tego, jak wykorzystywać nowe technologie, by rozbudzać ciekawość, wzmacniać poczucie własnej wartości oraz dobre relacje wśród uczniów”

Dorota Szostek – Rustecka
Prezes Zarządu Fundacji Citi Handlowy

Materiały video


Jak zapewnić uczniom bezpieczny i spokojny powrót do szkoły? Jak dobrze wykorzystać ostatnie dni roku szkolnego?

Na te i inne pytania odpowiadają eksperci - psychologowie i pedagodzy - podczas warsztatów CyberMocn@Szkoła organizowanych przez Fundację Citi Handlowy. Zapraszamy do oglądania, materiał video poniżej:

Cybermocn@Szkoła - o blaskach i cieniach internetu. Obejrzyj na:

Cybermocn@Szkoła - jak przeciwdziałać hejtowi i mowie nienawiści. Obejrzyj na:

Zapisy

Zakończyliśmy zapisy do 2. edycji projektu

Zobacz program!

Nowi uczestnicy

(osoby nie biorące udziału w 1 edycji programu)

Kontynuujący program zajęć w ramach Cybermocnej Szkoły

(osoby, które brały udział w 1 edycji programu)